Kerjasama

Kerjasama Bidang Peternakan adalah kerjasasama dengan penyertaan modal kepada kelompok peternak kambing dan domba dengan sistem bagi hasil,